جمعه 26 مهر 1398 _
  امروز
جمعه
مهر 1398
26
قمری:19 صفر 1441

میلادی:18 اکتبر 2019
 
اوقات شرعی
 
 طرح روز
 
 

مهندس بهرام نسیانی شهردار منطقه 9 کلانشهر تبریز/ متولد سال 1348

سوابق مدیریتی و اجرایی:
*مدیر املاک شهرداری کلانشهر تبریز
*مدیر امور اداری و سرمایه انسانی شهرداری کلانشهر تبرییز
*مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری کلانشهر تبریز
*شهردار شهر باسمنج
*مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز