چهارشنبه 21 آذر 1397 _
  امروز
چهارشنبه
آذر 1397
21
قمری:05 ربيع الثاني 1440

میلادی:12 دسامبر 2018
 
اوقات شرعی
 
 آیا می دانید؟

آیا میدانید؟
بطور متوسط  30 درصد درآمد شهرداریها، برای جمع آوری و حمل و دفن زباله در شهرها صرف می شود و با توجه به اینکه درآمد شهرداریها براساس شارژ شهری(عوارض شهروندان) تامین می شود، می توان با اصلاح الگوی مصرف، کاهش تولید زباله و تفکیک زباله از مبدا، ضمن کاهش هزینه های مدیریت پسماند، آن رادر جاهای دیگری مانند: ایجاد پارک، فضای سبز، امکانات ورزشی و... مصرف نمود، و از هدر رفت پول شهروندان جلوگیری نمود؟

آیا میدانید؟
شهرداری، نهادی غیردولتی می باشد که بودجه ی خود را براساس سیستم شارژ شهری(عوارض محلی) که شهروندان بابت دریافت امتیاز ساخت و ساز و خدمات گوناگون پرداخت می کنند، تامین می نماید؟

آیا میدانید؟
با مشارکت شهروندان در بازیافت و تفکیک زباله از مبدا، هرینه های جمع آوری و حمل زباله کاسته و در نتیجه، از پول شهروندان صرفه جویی می شود؟

آیا میدانید؟
براساس ماده 16 قانون مدیریت پسماند، نگهداری، مخلوطکردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع و تخلیه ی پسماند در محیط، برای بار اول تا یکصد میلیون ریال جریمه و در صورت تکرار، به دوبرابر آن محکوم می گردد؟