جمعه 27 فروردين 1400 _
  امروز
جمعه
فروردين 1400
27
قمری:04 رمضان 1442

میلادی:16 آوریل 2021
 
اوقات شرعی
 
 طرح روز
 
  آمار بازدید
مهمان : 0
امروز : 0
ديروز : 384
ماه : 9494
سال جاری : 1036090
تعدا مطالب : 2312
كل : 1036090
 
 عمومی

ویژگی شهروند خوب:
قبل از هرگونه آموزش شهروندی، می بایست توجه داشت که شروند خوب نیز، باید دارای ویژگی هایی باشد.
خوب باشیم، تا از دیگران نیز انتظار خوبی داشته باشیم.

ویژگی های شهروند خوب، از دیدگاه دکتر محمود سریع القلم:
1. لذت از راستگویی.

2. سعی نکند همه را داشته باشد.

3. هوش و فهم دیگران را دست کم نگیرید.

4. اتومبیل خود را برای شهروندی که از خطوط عابر پیاده حرکت می کند متوقف کند.

5. در نقل قول از دیگران حتی ویرگول ها را رعایت کند.

6. ذهنیت خود را مساوی حقیقت نداند.

7. هرچند وقت یکبار از مخالفین خود احوالپرسی نماید.

8. نه برنجد و نه برنجاند.

9. به عموم مسائل محیط زیستی حساس و عامل به عمل باشد.

10. از افراد چند شخصیتی و متملق فاصله بگیرد.

11. مراقب زبان باشد.

12. در برابر بدی افراد سکوت نماید.

13. اهتمام برای بازکردن گره بدون چشم داشت.

14. برای خود ارزش بالای قائل باشد.

15. دو نیم روز در هفته برای رشد حرفه ای و شخصیتی خود وقت اختصاص دهد.

16. حتی در ساعت 3 بامداد از چراغ قرمز عبور نکند.

17. از رنگ های شاد در محیط کار استفاده نماید.

18. علاقه به کنترل و احاطه بر دیگران را حذف نماید.

19. عیوب دیگران را به صورت خصوصی  ،تدریجی و احن اصلاحی به آنها منتقل کند.

20. جایی که به او احترام نمی گذارند نرود.

21. ادب،تربیت ،متانت نسبت به موضع سیاسی حضور ،نمود بیشتری داشته باشد.

22. آنقدر تمرین کند تا از موفقیت دیگران ناراحت نشود.

23. از اجرای قانون و رعایت آئین نامه ها لذت ببرد.

24. در همه جا و با هرکس یک شخصیت داشته باشد.

25. احوال پرسیاز دوستان را در همه حال داشته باشد.

26. در مغازه ها اجازه دهد کسانی که قبل از او وارد شده اند کارشان انجام شود.

27. مروج و مبلغ افکار و رفتار مثبت افراد جامعه باشد.

28. در ماه حداقل یک کتاب را تمام و یادداشت برداری کند ودر منظومه فکری و رفتاری خود به کار گیرد.
 
 
 
 تیتر لینک
 
 لینک ها

         
         

        

         
 
 پا صفحه