شنبه 3 اسفند 1398 _
  امروز
شنبه
اسفند 1398
3
قمری:28 جمادى الثانية 1441

میلادی:22 فوریه 2020
 
اوقات شرعی
 
 طرح روز
 
تاریخ : سه شنبه 28 دي 1389     |     کد : 35

ضوابط شهرسازی

جدول شماره 2-1 : مشخصات تیپ الگوهای مختلف مسکونی خاوران تبریز

 

جدول شماره 2-1 : مشخصات تیپ الگوهای مختلف مسکونی خاوران تبریز

ردیف

حد نصاب

مساحت قطعات

سطح اشغال مجاز

حداکثر تعداد طبقات مسکونی

حداکثر تعداد واحد مسکونی

حداکثر تراکم ساختمانی

مساحت فضای باز برای هر واحد m2

متر مربع

درصد

متر مربع

درصد

1

205

123

60

4

4

492

240

50/20

2

242

2/145

60

4

4

80/580

240

20/24

3

310

5/170

55

5

8

5/852

275

44/17

4

350

5/192

55

5

9

5/962

275

50/17

5

390

5/214

55

5

10

5/1072

275

55/17

6

525

5/262

50

7

13

50/1837

350

19/20

7

720

360

50

8

18

2880

400

20

8

1125

450

40

10

34

4500

400

85/19

9

1400

560

40

11

42

6160

440

20

10

1512

8/604

40

11

45

8/6652

440

16/20

11

1800

720

40

12

54

8640

480

20

12

2200

770

35

15

72

11550

525

86/19

13

2847

45/996

35

15

92

75/14946

525

11/20

14

3825 و بیشتر

75/1338

35

15

124

25/20081

525

05/20


 

1 : به غیر از سطح اشغال مشخص شده در جدول 2-1 به هیچ عنوان افزایشی در سطح اشغال صورت نخواهد گرفت.

2 : احداث واحد مسکونی در زیرزمین و همکف در منطقه خاوران ممنوع می باشد.

3 : تجمیع قطعات مجاز بوده ولی سطح اشغال و جانمایی برابر ضوابط قبل از تجمیع و الگوهای ارائه شده خواهد بود. تفکیک قطعات به قطعات کوچکتر ممنوع می باشد

4 : مصوبه شماره 55049/310/300 مورخه 29/10/87 شورابعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری رعایت گردد.

5 : بر اساس قانون مدیریت حمل و نقل سوخت، ایجاد حداقل یک باب پارکینگ به مساحت 25 مترمربع به ازای هر واحد مسکونی الزامی می باشد.

6 : استقرار موقعیت ساختمان ها ( جانمایی ) در الگوهای کمتر از 1000 متری و 2000 الی 1001 متری و 3000 الی 2001 متری بیشتر از 3001 متری برابر الگوهای ارائه شده خواهد بود.

7: احداث تجاری در قطعات مسکونی به هر عنوان ممنوع می باشد.

8: ارتفاع مفید پارکینگ نباید از 240 سانتی متر کمتر و از 3 متر بیشتر باشد.

9: تراکم پایه احداث بنا 120% می باشد.

10: با اختصاص همکف و زیرزمین به پارکینگ ، انباری و یا تاسیسات ساختمانی ، جزء تراکم منظور نخواهند شد.

11 : در هر شرایطی تامین فضای باز به ازای هر واحد مسکونی برابر جدول 2-1 الزامی است.

تبصره1 : تعریف فضای باز : فضای باز مسکونی بخشی از عرصه یک پلاک مسکونی است که دارای نقش اجتماعی و استقرار هیچ یک عملکردهای یک واحد مسکونی مانند پارکینگ ، سرویس بهداشتی ، راه پله ( بجز پله فرار) ، رمپ پارکینگ و هر نوع حجمی که منجر به کاهش سطح تعیین آن بشود ، مجاز نمی باشد. همچنین ایجاد فضای سبز ، باغچه و محوطه گلکاری در آن بلامانع است .

لازم به ذکر است که احداث فضای بهداشتی (دستشوئی) تا مساحت 3 متر مربع در انتهای حیاط واحدهای مسکونی تک واحدی و یا چند خانواری بلامانع است و جزء فضای باز منظور خواهد شد.

12: در نظر گرفتن تعداد طبقات ساختمانی و نیز تعداد واحدهای مسکونی در هر قطعه ، الزاماً منوط به تامین مقدار فضای باز و پارکینگ آن خواهد بود.

13: ضوابط تراس.(در ضوابط تراس روبازدر قطعات جنوبی در حد شمال و در قطعات شمالی در حد جنوب قطعات

ایجاد گردد.

پیش آمدگی.(پیش آمدگی در قطعات جنوبی در حد جنوب و در قطعات شمالی در حد شمال و حداکثر به میزان

80 سانتی متر می تواند احداث گردد).

 

14: در صورت استفاده از سطح اشغال کمتر از حد مجاز با در نظرگرفتن حداکثر طبقات مندرج در جدول 2-1 جهت احداث واحد مسکونی با تامین پارکینگ و فضای باز ردیف مربوطه بلامانع است.

15 : چنانچه عرض قطعه ای بیش از 25 متر باشد و جزء الگوهای ارائه شده نباشد، به ازای هر 5 متر افزایش رعایت جمعاً 2 متر فاصله از مجاورین الزامی است.

16: ایجاد بالکن در بر معابر و قسمت مشرف به حیاط ساختمانهای مسکونی بر اساس مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ( ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری ) خواهد بود.

17: در صورتی که مساحت قطعه ای متفاوت از مساحت حد نصاب قطعات در جدول 2-1 باشد، ملاک عمل میانگین مساحت قطعات در ردیف پایین و بالاتر از آن قطعه خواهد بود لذا چنانچه مساحت قطعه از میانگین مربوطه کمتر باشد ملاک عمل در نظر گرفتن مساحت ردیف پایین تر خواهد بود و در صورتیکه مساحت قطعه برابر میانگین و یا بیشتر از آن باشد ملاک عمل ریف بالاتر خواهد بود. به عنوان مثال مساحت قطعه ای برابر 375مترمربع می باشد در اینصورت با توجه به اینکه میانگین قطعات 350 و 390 مترمربع برابر 370مترمربع خواهد بود. بنابراین ملاک عمل ردیف 5 ( حد نصاب مساحت قطعه 390 مترمربع ) خواهدبود.

کاربریهای عمومی می توانند در محدوده محله و ناحیه در صورت وجود شرایط ذیل جابجا شوند :

1- در صورتی که قطعه یا قطعات دیگری با شرایط مناسب تر از نظر دسترسی و همجواری با سایر کاربریها ، سهولت تملک ، در محدوده محله و ناحیه وجود داشته باشد.

2- کاربری مورد نظر جهت جابجائی فقط با پیشنهاد مالک و شهرداری منطقه و نیز با تائید مشاور شهر امکان پذیر می باشد.

3- مساحت کاربری مورد نظر جهت جابجائی نمی تواند از مساحت تعیین شده در طرح تفصیلی کمتر باشد.

4- لحاظ نمودن معابر همسنگ در استقرار کاربری مورد نظر جهت جابجائی

تبصره3: براساس بند 2 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضلع جنوبی اتوبان میانه - تبریز که صرفاً به کاربری عمومی اختصاص یافته است از موارد مذکور مستثنی بوده و جابجائی کاربری صرفاً در محدوده کاربریهای عمومی مصوب آن محل خواهد بود.

ضوابط احداث واحدهای تجاری

ضوابط احداث در کاربریهای عمومی (غیرمسکونی) شهرک خاوران

تعاریف کاربری­های شهری

مسکونی: به اراضی اختصاص یافته جهت سکونت خانوارها اطلاق می­شود.

آموزشی: به اراضی اختصاص یافته برای فعالیتهای آموزش رسمی و عمومی تحت مدیریت وزارت خانه­های آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی گفته می­شود.

اداری و انتظامی: به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار وزرات­خانه­ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز فعالیت انتظامی نیروی انتظامی گفته می­شود.

تجاری ـ خدماتی: (انتفاعی و غیرانتفاعی) به اراضی اختصاص یافته برای انواع فعالیتهای بازرگانی و خدمات انتفاعی و غیرانتفاعی گفته می­شود.

ورزشی: به اراضی تجاری اختصاص یافته جهت انجام ورزش­های مختلف از سطوح حرفه­ای تا مبتدی گفته می­شود.

درمانی: به اراضی اختصاص یافته به خدمات پزشکی، درمانی و سلامت انسان و دام و مددکاری­های اجتماعی گفته می­شود.

فضای سبز: به اراضی اختصاص یافته جهت فضای سبز که مورد استفاده عموم قرار می­گیرد و در حیطه وظایف شهرداری است و به عنوان بوستان (پارک) احداث می­گردد، گفته می­شود.

مذهبی: به اراضی اختصاص یافته جهت انجام فرایض و مراسم دینی و مذهبی گفته می­شود.

تجهیزات شهری: به اراضی اختصاص یافته جهت رفع نیازهای عمومی شهروندان که عمدتاً در وظایف شهرداری است گفته می­شود.

تاسیسات شهری: به اراضی که جهت امور مربوط به تاسیسات زیربنایی شهر و یا بهداشت شهر و شهروندان اختصاص می­یابد گفته می­شود.

حمل و نقل انبارها: به اراضی اختصاص یافته جهت شبکه معابر و ساختمانهایی که برای انجام سفرهای شهری، برون­شهری و انبارها نیاز است گفته می­شود.

کشاورزی و باغات: به اراضی اختصاص یافته به باغات و زمین­های کشاورزی گفته می­شود.

تفریحی و توریستی: به اراضی اختصاص یفاته جهت اقامت و سیاحت گفته می­شود.

حریم: به اراضی اختصاص یافته جهت بستر و حرایم قانونی گفته می­شود.

کاربری تجاری ـ خدماتی

موارد استفاده و موقعیت قرارگیری

- استفاده­های مجاز کاربری تجاری ـ خدماتی در مقیاس مراکز نواحی شهری در موقعیت­های پیش­بینی شده در طرح به صورت متمرکز بلامانع است و شامل واحدهای خرده­فروشی و عمده فروشی، خدمات محلی و شخصی، خدمات شخصی، خدمات درمانی و بهداشتی، خدمات اداری مانند دفاتر مهندسی، حقوقی، تجاری و غیره و شعب بانک و دفاتر پست و کلانتری و کارگاههای کوچک تعمیراتی می­باشد.

- استفاده­های مجاز کاربری تجاری ـ خدماتی در مقیاس منطقه شهری در موقعیت­های پیش­بینی شده در طرح به صورت متمرکز بلامانع است و علاوه بر خدمات مجاز مقیاس نواحی شهری شامل مراکز عرضه غذا و کارگاههای کوچک و غیر مزاحم و غیرآلودگی­زا تولیدی، خدمات فرهنگی مانند نمایشگاه و مراکز تفریحی می­گردد.

ضوابط مربوط به احداث ساختمان:

- حداقل مساحت هر واحد تجاری 20 متر مربع و حداقل عرض دهنه 3 متر است.

- تغییر کاربری جانمایی شده تجاری و خدماتی در مقیاس محلی، ناحیه­ای و منطقه­ای ممنوع است.

- سطح زیربنای مجاز برای واحدهای تجاری ـ خدماتی واقع در شکل خطی مراکز محلات 100 درصد و نواحی 200 درصد مساحت زمین است (استفاده از زیرزمین با ورودی از داخل مغازه بصورت تجاری و یا انبار تجاری با نظر شهرداری بلامانع می­باشد).

- حداکثر سطح زیربنای مجاز برای مجتمع­های تجاری و خدماتی در منطقه شهری 280 درصد مساحت زمین است در صورت احداث زیرزمین بصورت تجاری، جزء ضریب تراکم محاسبه نمی­گردد ولی مشمول عقب روی و تامین پارکینگ خواهد شد.

- استفاده­های مجاز کاربری تجاری ـ خدماتی در مقیاس مراکز محلات شامل واحد خرده­فروشی و خدمات محلی و شخصی و خدمات درمانی و بهداشتی مانند مطلب پزشک، داروخانه، تزریقات و واحدهای خدمات اداری محلی می­باشد.

- حداکثر سطح اشتغال زمین در همکف بناهای تجاری و خدماتی در مقیاس منطقه شهری 100% مساحت زمین بعد از اجرای عقب روی به عمق 2 متر در خیابان­های 24 متری و به عمق 3 متر در خیابان­های بالای 24 متری می­باشد.

- در کاربری­های تجاری فرامنطقه­ای ضلع جنوبی اتوبان تبریز ـ زنجان جداکثر سطح اشغال در زیرزمین­­ها، برای پارکینگ 60% و در طبقات 40% با تراکم 500% می­باشد و در صورت تامین پارکینگ مورد نیاز و همچنین طرح خاص قابل افزایش با تائید کمیته کار کمیسیون ماده پنج خواهد بود.

- جهت تامین پارکینگ از زیرزمین دوم به بعد استفاده 60% از سطح زمین بلامانع است.

- استفاده از 50% فضای باز باقیمانده جهت تامین پارکینگ بلامانع است.

- حداکثر ارتفاع مجاز واحدهای تجاری درطبقه همکف 5 متر تا زیر سقف می­باشد.

- حداکثر ارتفاع مجاز طبقات بالای همکف واحدهای تجاری 350 سانتی­متر می­باشد.

- در تجاری­های شهری و فرامنطقه­ای به تبع کاهش از سطح اشغال می­توان در داخل ضریب تراکم مجاز به تعداد طبقات اضافه نمود.

- تامین یک باب پارکینگ به ازای هر واحد تجاری و خدماتی در کاربری­های ناحیه­ای و منطقه­ای تا مساحت 100 متر مربع بدون احتساب مشاعات به مساحت حداقل 25 متر مربع با جابجایی و گنجایش الزامی است. به ازای افزایش از 100 مترمربع به سطح واحد برای هر 50 مترمربع 1 واحد پارکینگ اضافه خواهد شد.

- هر مجتمع تجاری باید 35%از سطح واحد را به فضاهای دسترسی و توقف مراجعین اختصاص دهد.

- احداث بالکن داخل مغازه در واحدهای تجاری تا 40 درصد مساحت در منتهی­اله مغازه بلامانع است.

- ایجاد ترس و بالکن مشرف به شارع در قسمت عقب روی واحدهای تجاری و خدماتی بلامانع است.

کاربری آموزشی

موارد استفاده از زمین و موقعیت قرارگیری

- احداث واحدهای آموزشی مقاطع پیش­دبستانی، دبستان، راهنمایی، دبیرستان و هنرستان طبق ضوابط و مقررات پیش­بینی بالامانع است.

- دسترسی فضاهای آموزشی می­بایستی از فرعی­ترین معابر قابل دسترسی تامین گردد. دسترسی کودکستان و دبستان از خیابانهای محلی می­باشد. دسترسی مدرسه راهنمایی از خیابانهای محلی ناحیه­ای می­باشد. دسترسی دبیرستان و هنرستان از خیابانهای محلی شهری می­باشد. تامین دسترسی دوم با عرض کمتر برای مقاطع ابتدایی و بالاتر الزامی است.

- در صورت عدم نیاز محله به کاربری آموزش پیش­دبستانی، سطح مذکور به پارک کودک تبدیل می­گردد و در صورت ضرورت احداث کاربری مزبور موقعیت قرارگیری آن در حاشیه یا مرکز محله مشروط به تامین دسترسی مناسب از خیابانهای محلی است.

- همجواری با پارک کودک، پارک، فضای سبز، فضاهای سکونی بالامانع است.

- ضوابط و معیارهای طراحی فضاهای آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) الزامی است.

ضوابط مربوط به احداث ساختمان:

- هرگونه احداث اعیانی در آموزش­های دولتی و غیرانتفاعی برابر ضوابط و مقررات سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور خواهد بود. شهرداری صرفاً نسبت به تعیین بر و کف اقدام خواهد نمود.

- هرگونه تفکیک مجدد در کاربری آموزشی نسبت به نقشه تکنیکی شهرک خاوران ممنوع می­باشد.

کاربری اموزش عالی

موارد استفاده از زمین

استفاده از اراضی برای کاربری آموزش عالی و خدمات کلان به منظور احداث دانشگاه، مراکز آموزش حرفه­ای و تخصصی مجازاست.

- احداث تاسیسات و تجهیزات وابسته همچون سالن و زمین­های ورزشی، خوابگاه دانشجویان، مهمانسرای استادان، سالم اجتماعات، مسکن استادان و امثال آن در این کاربری مجاز است.

ضوابط مربوط به احداث ساختمان:

- کلیه ضوابط احداث ساخت بنا براساس مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می­باشد.

کاربری بهداشتی و درمانی

موارد استفاده از زمین

- در کاربری بهداشتی و درمانی احداث بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه پزشکی، رادیولوژی، لابراتوار دندانپزشکی و دندانسازی، مجتمع­های پزشکان، کلینیک، داروخانه، تزریقات و مطب پزشک مجاز است

- در مقیاس منطقه شهری و فرامنطقه­ای احداث بیمارستانهای عمومی و دایر نمودن بخش­های تخصصی بلامانع است.

ضوابط مربوط به احداث ساختمان:

- برای احداث بیمارستانها و مجتمع­های بهزیستی حداکثر اشغال بنا 50 درصد در همکف و تراکم ساختمانی 150 درصد در طبقات می­باشد.

- تامین یک باب پارکینگ به ازا هر 100 متر مربع اعیان الزامی است.

- حداکثر سطح اشغال در مراکز درمانی که از سوی بخش خصوصی ایجاد می­گردد 60 درصد مساحت زمین خواهد بود.

- رعایت 5 متر فاصله از معبر در احداث بنا ضروری است.

- ضوابط و مقررات وزرات بهداشت و درمان تکمیل کننده ضوابط فوق خواهد بود.

کاربری اداری

موارد استفاده از زمین و موقعیت قرارگیری:

این کاربری به مراکز ادارات دولتی و نهادهای عمومی اختصاص دارد در ضمن استقرار بیمه، بنگاههای توسعه ماشین­آلات کشاورزی دفاتر روزنامه و خبرگزاری­ها، نهادها و صندوق­های قرض­الحسنه، سندیکاها و اتحادیه­های صنفی و انجمن­های اسلامی، نظام پزشکی و داروسازی­ها و کلانتری­ها در این کاربری مجاز است و ...

ضوابط مربوط به احداث ساختمان:

- حداکثر زیربنای مجاز برای واحدهای 200 درصد مساحت زمین می­باشد.

- حداکثر سطح اشغال زمین در همکف بناهای اداری 50 درصد سطح کل مساحت زمین است

- احداث زیرزمین برای استفاده­های مختلف حداکثر به میزان مساحت طبقه همکف مشروط بر آن که ارتفاع سقف آن از کف زمین از 140 سانتی­متر تجاوز نکند بلامانع است و جزء سطح زیربنای مجاز محاسبه نمی­گردد.

- تعداد پارکینگ مجموعه­های اداری به ازای هر 50 متر مربع یک واحد می­باشد.

رعایت دستور­العمل­های مدون پدافند غیرعامل در احداث پارکینگ­های اداری الزامی است.

کاربری پارک و فضای سبز

موارد استفاده از زمین:

- حفظ باغات به شکل وضع موجود و فضاهای سبز خصوصی.

- فضاهای سبز تجهیز شده مثل انواع پارک­ها و خدماتی رفاهی، فرهنگی ـ اجتماعی و تفریحی.

- احداث تاسیسات شهری مانند ایستگاههای موتورخانه و پست برق و غیره مجاز است.

- هرگونه استفاده غیر از استفاده­های مذکور از این اراضی ممنوع است.

ضوابط مربوط به احداث ساختمان:

حداقل مساحت زمین برای احداث پارک و فضای سبز در سطح محله­ای 750 متر مربع و در سطح نواحی و مناطق 1500 متر مربع می­باشد.

- معادل 10 درصد از سطح پارک­ها و فضاهای سبز تجهیز شده منطقه­ای و شهری تا حداکثر 5000 متر مربع می­تواند به فضای سرپوشیده به منظور استفادهای مرتبط همچون تاسیسات رفاهی و پذیرایی و فضاهای فرهنگی اختصاص یابد.

- حداکثر ارتفاع بنای تاسیسات رفاهی عمومی یک طبقه و به میزان 4 متر می­باشد.

- حداکثر ارتفاع بنا تاسیسات رفاهی فرهنگی اجتماعی و تفریحی 2 طبقه و به میزان 8 متر می­باشد.

- تعبیه و احداث هر گونه دیوار و حصار در اطراف فضاهای سبز و پارک­ها ممنوع می­باشد.

- احداث زیرزمین حداکثر به میزان مساحت طبقه همکف برای استفاده­های مختلف مشروط بر آنکه ارتفاع سقف ان از کف زمین بیش از 140 سانتی­متر نباشد بلامانع است و جزء مساحت زیربنای مجاز محسوب نمی­گردد.

- حداقل تعداد پارکینگ در پارک­ها و فضاهای باز به ازای هر 500 متر 1 واحد می­باشد.

- حداقل تعداد پارکینگ در پارک­های دارای تاسیسات رفاهی، فرهنگی و اجتماعی و تفریحی به ازای هر 200 متر مربع 1 واحد می­باشد.

-کاربری فرهنگی

موارد استفاده از زمین:

پیش­بینی انواع فعالیتهای فرهنگی مانند موزه و سالن اجتماعات، سالن تئاتر، نمایشگاههای هنری، کتابخانه، کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان، کانون فیلم و غیره مجاز است.

ضوابط مربوط به احداث ساختمان:

- حداکثر سطح اشغال زمین 50 درصد سطح مساحت کل زمین است.

- حداکثر تراکم مجاز طبقات 200 درصد می­باشد.

- احداث زیرزمین حداکثر به مساحت طبقه همکف مشروط بر آن که ارتفاع سقف آن از کف زمین از 140 سانتی­متر تجاوز ننماید بلامانع بوده و جزء تراکم مجاز محسوب نمی­شود.

- حداقل تعداد پارکینگ به ازای هر 100 متر مربع 1 واحد است.

کاربری ورزشی.

موارد استفاده از زمین:

عملکرد ورزش شامل زمین بازی و ورزشگاه شهری (استادیوم) سالن سرپوشیده ورزشی و ورزشگاههای سنتی (زورخانه) و باشگاههای ورزشی (تنیس روی میز و ....) استخر و سونا می­باشد.

رعایت ضوابط سازمان تربیت بدنی برای احداث فضاها و ساختمانهای ورزشی در سطوح مختلف ورزشی (محله­ای، ناحیه­ای، منطقه­ای و شهری) کفایت می­نماید و کلیه نقشه­های تاسیسات ورزشی که توسط سازمان­های دیگر و موسسات بخش خصوصی تهیه می­شون�� می­بایست قبلاً به تصویب دفتر فنی سازمان تربیت بدنی استان رسیده باشد.

ضوابط مربوط به احداث ساختمان:

- حداکثر 60 درصد از مساحت زمین ورزشی در سطح محله و ناحیه را می­توان به سطح سرپوشیده برای استفاده­های ورزشی به صورت ایجاد سالن­ها و فضاهای سرپوشیده اختصاص داد.

- حداکثر تراکم ساختمانی 120 درصد خواهد بود.

- رعایت فضای باز ورزشی محله­ای و ناحیه­ای 40 درصد عرصه الزامی است.

- تامین یک واحد پارکینگ سرپوشیده به ازای هر 100 متر مربع زیربنا الزامی است.

تبصره 1: در صورت کاهش سطح اشغال از 60 درصد فضای کاسته شده از سطح اشغال مجاز می­تواند به پارکینگ روباز مورد نیاز اختصاص یابد.

تبصره 2: احداث بنا در ورزشی منطقه­ای و شهری بایستی مطابق ضوابط سازمان تربیت بندی صورت گیرد.

کاربری مذهبی

موارد استفاده از زمین:

-ایجاد مصلی، مساجد، حسینه­ها، تکایا، سقاخانه، خانقاه و مراکز مذهبی اقلیت­های دینی و مذهبی در این کاربری مجاز است.

- ضوابط مربوط به احداث ساختمان:.

- در خصوص طراحی و نظارت بر امکان متبرکه و مساجد رعایت مصوبه مورخ 25/12/62 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران الزامی است.

- احداث بنای مساجد و سایر فضاهای مذهبی حداکثر تا دو طبقه مجاز است.

- برای تامین پارکینگ فضاهای مذهبی می­بایست به عرض 5 متر در طول ضلع مجاور معبر عقب­نشینی نمود.

کاربری جهانگردی پذیرائی

موارد استفاده از زمین:

احداث هتل، مهمانسرا و مسافرخانه، رستوران، اغذیه­فروشی­های بزرگ، چلوکبابی، قهوه­خانه، مجتمع­های تفریحی ـ رفاهی و اردوگاه جهانگردی بلامانع است.

ضوابط مربوط به احداث ساختمان:

- سطح زیربنای قطعات در طبقه همکف نبایستی از 50 درصد طح کل زمین و 250 درصد در طبقات تجاوز نماید.

- در صورت افزایش مساحت قطعات تفکیکی برای احداث هتل و کاهش سطح اشغال محدودیتی از نظر تعداد طبقات وجود ندارد.

- رعایت ضوابط و مقررات سزمان میراث فرهنگی و جهانگردی برای احداث کلیه ساختمانهای جهانگردی و پذیرایی الزامی است.

- برای هتل­ها به ازای هر 3 تخت و برای مسافرخانه­ها به ازای هر 5 تخت تامین 1 باب پارکینگ در محل سرپوشیده الزای است.

- تامین 3 واحد پارکینگ به ازای هر 100 متر مربع واحد پذیرایی الزامی است.

کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری

موارد استفاده از زمین:

در این کاربری احداث تاسیسات آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب، ایستگاههای آتش­نشانی و پمپ بنزین و CNG مجاز است.

- در کلیه کاربری­های تاسیسات و تجهیزات شهری رعایت حرایم ایمنی و حفاظتی به لحاظ همجوار با سایر کاربری­ها طبق نظر سازمان­های ذیربط الزامی است.

ضوابط مربوط به احداث ساختمان:

- حداکثر سطح اشغال در طبقه همکف و طبقات منوط به تائید ارگان­های مربوطه می­باشد.

- این کاربری محدودیتی از نظر سطح نداشته و تابع ضوابط دستگاههای ذیربط است.

- برای احداث جایگاه سوخت، پمپ بنزین و گاز حداقل مساحت قطعه 1000 مترمربع و عرض شارع 20 متر و فاصله از تقاطع­های اصلی و میادین بیش از 50 متر باشد.

- رعایت ضوابط و حرایم اداره گاز در کلیه احداثی­های شهرک خاوران الزامی است.

کاربری پارکینگ عمومی

این کاربری اختصاص به پارکینگ­های عمومی دارد تمامی کاربری­های همومی که طرح تفصیلی برای آنها به طور مشخص سطح پارکینگ تعین نکرده است می­بایست به میزان 10 درصد از سطح ساخته شده خود را به پارکینگ عمومی اختصاص دهند پارکینگ­های عمومی به دو دسته تقسیم می­شوند:

پارکینگ کوتاه مدت حداکثر 1 ساعت

پارکینگ بلندمدت بیش از 1 ساعت

پارکینگ­های عمومی با توقف کوتاه در کلیه مراکز جذب سفر و هسته­های تجاری ـ اداری و خدماتی استقرار می­یابند تامین فضای لازم از طریق عقب­کشی­های لازم کاربری جاذب و اختصاص طبقه­ای از زیرزمین خواهد گرفت.

پارکینگ­های عمومی با توقف بلندمدت می­بایست در حاشیه هسته­های جاذب سفر و در کناره­هایی شریانی و یا در داخل بلوک­های مسکونی آپارتمانی به صورت محوطه محصور شده و به شکل محوطه­ای و یا طبقاتی استقرار پیدا کنند رعایت ضوابط و مقررات ساختمانی آئین­نامه 2800 الزامی است.

- حداقل مساحت این کاربری 250 متر مربع است.

- حداکثر طبقات برای پارکینگ­های غیرمکانیکی و غیرخودکار و دسترسی رمپی 5 طبقه است.

- به ازای هر 500 متر مربع فضای پارک خودرو یک ورودی و خروجی مجزا باید تعبیه شود.

- حداقل ارتفاع ورودی 7/2 متر مجاز است.

- حداقل عرض ورودی 4/2 متر مجاز است.

- فاصله بین رمپ ورودی و خروجی حداقل 5/1 متر می­باشد.

- شیب رمپ حداکثر 15 درصد مجاز است.

- میزان عقب­کشی بنا از ضلع معبر موجود یا مصوب 5 متر می­باشد.

- سطح اشغال تا 5 طبقه 100 درصد زمین است.

- در این کاربری احداث بنا برای نگهبان تا 40 متر مربع مجاز است.

- شروع رمپ ورودی و خروجی با فاصله 5 متر از لبه قطعه ایجاد گردد.

- نظر سازمان ترافیک نسبت به نقشه­های ارائه شده الزامی است.

میادین میوه و تره­بار:

با توجه به پیش­بینی محل میدان میوه و تره­بار در ضلع جنوبی محوطه قسمت کاربریهای منطقه­ای و نظر به بررسی ملاحظات فنی مختلف در طرح کاربری مذکور مقرر گردید شهرداری نسبت به ارائه فاز صفر طرح برای تائیدیه کمیته فنی اقدام نماید.

ضوابط مربوط به ایستگاههای اتوبوس:

نظر به اینکه در راههای شریانی درجه 1 اصل بر این است که وسایل نقلیه جز در موارد اضطراری در شانه را توقف نکنند، لذا به ضوابط ایستگاهها در معابر شریانی درجه 2 و محلی می­پردازیم:

ایستگاههای اتوبوس در معابر شریانی درجه 2

در حالتی که خط پارکینگ وجود ندارد و یا در مواردی که از خط پارکینگ در ساعات شلوغی به عنوان خط اصلی ترافیک استفاده می­شود، برای ایستگاه اتوبوس باید بیرون­رفتگی کاملی را که طول آن برای توقف حداقل دو اتوبوس کافی است در نظر گرفته شود. در معابر موجود با وضعیت فوق نیز باید سعی شود که به تدریج، با استفاده از فضاهای موجود، برای ایستگاههای اتوبوس بیرون­رفتگی کامل فراهم شود.

ابعاد بیرون­رفتگی ایستگاه

- بیرون­رفتگی کامل: 3 تا 75/3 متر

- بیرون­رفتگی ناقص: 5/1 تا 5/2 متر

عرض سکو

- اگر عرض سکو اضافه بر عرض پیاده­رو است: حداقل 3 متر

- اگر از پیاده رو به عنوان سکو هم استفاده می­شود: حداقل 5/4 متر

طول یک پهلو گیر

- برای اتوبوس معمولی: 12 متر

- برای اتوبوس مفصلی: 18 متر

لچکی

ورودی: حداقل 1 روی 5، حداقل مطلق 1 روی 4

خروجی: 1 روی 3

محل ایستگاه بهتر است بعد از تقاطع با فاصله حداقل 50 متر فاصله از ان طراحی گردد. فاصله مطلوب 100 متر پیشنهاد می­گردد.

ایستگاه اتوبوس در خیابانهای محلی

عموماً بهتر است که در خیابانهای محلی ایستگاه اتوبوس گذشته نشود. اما در صورت لزوم باید موارد زیر مدنظر قرار گیرد:

- تنها در خیابانهای محلی در حد شهری واقع در مناطق تجاری می­توان ایستگاه اتوبوس قرار داد.

- ایستگاه باید در محل برخورد مسیرهای مهم پیاده باشد.

طراحی ایستگاه اتوبوس در معابر محلی مطابق ضوابط معابر شریانی صورت خواهد گرفت.

در تصویر شماره 3-6 اجزای اصلی ایستگاههای اتوبوس نشان داده شده است.

ضوابط مربوط به پارکینگ­های حاشیه­ای:

- در راههای شریانی درجه 1 نباید خط پارکینگ در نظر گرفت، علاوه بر آن قرار دادن ایستگاههای اتوبوس در شانه راههای شریانی درجه 1 مجاز نیست و ایستگاهها باید کاملاً خارج از حد جاده اصلی این راهها گذاشته شوند.

- برای راههای شریانی درجه 2 می­توان خط پارکینگ در نظر گرفت. اما وجود خط پارکینگ در این راهها را نباید به معنای آزاد گذاشتن پارکینگ در تمام اوقات شبانه روز و در تمام طول راه دانست. در این راهها، از عرض خط پارکیمگ به منظورهای زیر استفاده می­شود:

آ پیاده و سوار کردن مسافر

ب ـ ایستگاههای تاکسی

ج ـ جای بارگیری و باراندازی

د ـ خطر کمکی گردش به راست در تقاطع­ها

ه ـ پارکینگ حاشیه­ای

عرض خط پارکینگ در کناره خیابانهای شریانی درجه 2 را باید حداقل 75/2 متر و حداکثر 25/3 متر گرفت.

- برای خیابانهای محلی عرض پارکینگ نباید کمتر از 2 متر گرفت و عرض مطلوب برای آ «5/2 متر) توصیه می­شود.

ضوابط مربوط به احداث خطوط دوچرخه:

احداث خطوط عبور دوچرخه به صورت سواره رو مشترک و در سه درجه صورت می­گیرد.

- مسیر سواره رو مشترک: سواره رویی است که دوچرخه­ها و سایل نقلیه موتوری به طور مشترک از ان استفاده می­کنند.

- مسیر درجه 3 دوچرخه: سواره­رو مشترکی است که با تابلوهای مخصوص به عنوان مسیر دوچرخه مشخص می­شود و در استفاده از آن، وسایل نقلیه موتوری باید اولویت را به دوچرخه بدهند.

- مسیر درجه 2 دوچرخه: (خط ویژه دوچرخه) ـ قسمتی از سواره رو است که با خط­کشی مشخص می­شود، و به عبور دوچرخه­ها اختصاص دارد.

- مسیر درجه 1 دوچرخه (دوچرخه رو، راه دوچرخه) ـ راه مجزایی است که به حرکت دوچرخه­ها اختصاص دارد. مسیر درجه 1 گاهی امتداد سواره رو و گاهی در امتداد مستقل قرار دارد. به مجموعه­ای از مسیرهای درجه 1، درجه 2 و درجه 3 دوچرخه شبکه دوچرخه­­سواری می­گویند.

ضوابط استفاده دوچرخه­ها از انواع راههای شهری

یک ـ معابر شریانی درجه 1 ـ دوچرخه­ها نباید از سواره رو راههای شریانی درجه 1 استفاده کنند. بنابراین، هیچیک از انواع این راهها را نباید به عنوان مسیرهای دوچرخه (مسیرهای درجه 3) مشخص کنند. همچنین نباید مسیر درجه 2 دوچرخه (خط ویژه دوچرخه) را در امتداد این راهها قرار دهند. فقط می­توان مسیر درجه 1 دوچرخه را در امتداد راههای شریانی درجه 1 گذاشت. مسیر درجه 1 باید کاملاً از جاده ترافیک موتوری مجزا باشد. در آزادراه، مسیر دوچرخه باید خارج از محدوده ممنوع آزاد راه گذاشته شود.

دو ـ معابر شریانی درجه 2- در مقررات دوچرخه­ رانی، اگر در امتداد راهها مسیرهای درجه 1 و درجه 2 دوچرخه وجود داشته باشد، دوچرخه­ها مجاز به استفاده مشترک از سواره­رو نیستند. در آبادانیهای جدید و همچنین در بازسازی معابر موجود، باید در امتداد کلیه معابر شریانی درجه 2 مسیرهای مجزای دوچرخه (مسیر درجه 1) در نظر بگیرند، مگر در مواردی که شهر برای دوچرخه سواری مناسب نیست. در معابر موجود باید با قرار دادن مسیر درجه1 یا درجه 2 دوچرخه در امتداد این راهها، از استفاده مشترک دوچرخه­ها از سواره جلوگیری کنند.

معابر شریانی درجه 2 را نباید به عنوان مسیر درجه 3 مشخص نمود. در این راهها، اگر سرعت 85 درصد، در اوقات خلوت، 50 کیلومتر در ساعت یا بیشتر باشد، مسیر دوچرخه باید درجه 1 در نظر گرفته شود، در غیر این صورت می­توان از مسیر درجه 2 نیز استفاده کرد.

سه ـ خیابانهای محلی ـ در خیابانهای محلی، معمولاً مسیرهای درجه 1 و 2 دوچرخه ضروری نیست. اما، گاهی در خیابانهای محلی مهم واقع در مراکز تجاری مسیر درجه 2 لازم است. در صورت نبود مسیرهای درجه 1 و درجه 2، دوچرخه­ها از سواره رو این خیابانها به طور مشترک می­توانند استفاده کنند. این خیابانها را می­توان به عنوان مسیرهای درجه 3 مشخص ساخت.

ضوابط و معیارهای مناسب­سازی محیط برای جانبازان و معلولین جسمی و حرکتی

در انجام عملیات اماده­سازی و ساخت و ساز ابنیه عمومی علی­الخصوص در فضای پیاده­روها، کوچه­ها، توقف­گاهها و ورودی ساختمان­های عمومی رعایت ضوابط و مناسب­سازی محیط شهری برای معلولین جسمی و حرکتی طبق مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری الزامی می­باشد.

ضوابط مربوط به ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری

به منظور ارتقاء کیفی بصری و ادراکی سیما و منظر شهری رعایت ضوابط و مقررات به استناد مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخه 25/9/87 لازم­الاجرا می­باشد.

ضوابط احداث پارکنیگ

در شکل­گیری منطقی و برنامه­ریزی شده، توسعه­های فیزیکی با تمام اجزا خود در یک شهر بطور هماهنگ و حساب شده صورت می­گیرد. شبکه معابر نیز به عنوان یکی از اجزای بسیار مهم یک کالبد شهری در روند توسعه­های فیزیکی بایستی متناسب با سایر اجزای کالبدی رشد و توسعه یابد. این توسعه نه در کمیت بلکه در کیفیت نیز بایستی صورت پذیرد، منظور از کیفیت اختصاص سطوح لازم از کل شبکه معابر به سطوح مختلف سلسله مراتب راههای شهری در حد مطلوب می­باشد. بدین معنی که رسیدن بهکمیت مطلوب در سطح اختصاصی معابر از کل شهر تنها عامل رفع کننده نیاز به شبکه معابر نبوده بلک توزیع این سطح بین سطوح سلسله مراتب راههای شهری نیز که هر کدام نقشی را در جابجایی مسافر و کالا به عهده می­گیرند لازم و ضروری است.

هدف اساسی مدیریت ترافیک به کار بردن روش­ها و اقداماتی برای بهترین و بیشترین استفاده از امکانات و تاسیسات موجود، بهبود وضع خیابانها و افزایش ایمنی است. مدیریت ترافیک ممکن است از موضوعی کوچک و محلی نظیر بررسی و بهبود وضع ترافیک در یک تقاطع یا بررسی و سنجش ترافیکی یک بنا تا کل سیستم ترابری شهری و یا حتی منطقه­ای را در بر گیرد.

در این راستا بحث کنترل مجوزهای صادره جهت احداث ساختمان­ها در سطح مناطق شهری توسط دستگاه مسئول حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه به عنوان ابزار مدیریتی از بعد کنترل نقش و نوع کاربری شکل گرفته در سطح و سلسله مراتب شبکه شهر و موقعیت وقوع منطقه شهری محسوب می­گردد.

به منظور مدیریت و کنترل صحیح کاربریها از نظر آستانه و افزایش بارگذاری ترافیکی در محدوده­های شهری برای توسعه آتی و امکان بررسی و سنجش ترافیکی بنا و افزایش تراکم صدور مجوزهای احداث برای کاربری­های با شرایط زیر از نظر اعمال برخی ضوابط و مشخصات فنی شبکه شهری بررسی لازم از دو دیدگاه صورت می­پذیرد.

1- توجه به ضوابط و مشخصات فنی راههای درون شهری و طراحی شبکه­های شهری بر اساس حداقل 25 مشخصه و مولفه در حفظ نقش و عملکرد شبکه بسیار حائز اهمیت می­باشد(جداول پیوستی)

2- بررسی مجوزهای احداث کاربریهای خاص از نظر اثرگذاری ترافیکی و تامین و امکان استفاده از پارکینگ در ساختمان­های زیر:

1. مجتمع­های تجاری پاساژها(با زیربنای بزرگتر از 100 مترمربع)

2. ساختمان­های اداری و واحدهای آموزشی

3. مجتمع­های بهداشتی- درمانی- کلنیک­ها

4. سینماها و سایر واحدهای گذران اوقات فراغت و گردشگری

5. ساختمان­های با استفاده مسکونی بیش از 4 طبقه و یا 5 واحد مسکونی.

ضوابط عدم احداث پارکینگ

شرایطی که عدم احداث پارکینگ مجاز بوده و مورد تاکید قرار گرفته است(بخشنامه وزارت کشور):

1. ساختمان در فاصله پنجاه متری تقاطع خیابان به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده باشد.

2. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که وردی به پارکینگ مستلزم قطع درخت­های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

3. ساختمان در بر کوچه­هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد که این عرض برای کوچه کمتر از 50 متر حداقل 5/2 متر و برای بیش از پنجاه متر حداقل 4 متر خواهد بود لذا در مواقعی که عرض کوچه بر مبنای گذربندی طرح تفصیلی کمتر از موارد قید شده باشد عوارض کسری پارکینگ اخذ خواهد شد.

4. ساختمان در بر معبر قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد و شروع رمپ در هر حال از پیاده­رو و تجاوز به شارع محسوب شده و مجاز نمی­باشد.

5. در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

ضوابط اعمال پارکینگ در کاربریهای شهری

کاربری یا نوع استفاده

نحوه اعمال ضابطه پارکینگ

توضیح

یک واحد مسکونی

 

دو واحد مسکونی

 

سه واحد مسکونی و بیشتر

از لزوم تامین پارکینگ معاف می­باشد

از یک باب پارکینگ معاف می­باشد

به ازای هر واحد مسکونی یک باب تامین خواهد

 

کاربریهای خرده فروشی و خدمات و استفاده تجاری

به هر واحد تجاری یک باب پارکینگ تامین خواهد شد

رعایت حداکثر زیربنای صد مترمربع الزامی است

کاربری اداری و دولتی

به ازای هر صد متر مربع یک باب پارکینگ

 

کاربری حمام

به ازای هر صد مترمربع یک باب پارکینگ

 

کاربری تجهیزات شهری

30% از عرصه به عنوان فضای باز و آزاد جهت پارکینگ حفظ خواهد شد

 

کاربری حمل و نقل

30% از عرصه به عنوان فضای باز و آزاد جهت پارکینگ حفظ خواهد شد

 

کاربری عمده فروشی

30% از عرصه به عنوان فضای باز و آزاد جهت پارکینگ حفظ خواهد شد

 

کاربری انبار

30% از عرصه به عنوان فضای باز و آزاد جهت پارکینگ حفظ خواهد شد

 

کارگاه­های صنعتی

به ازای هر صد مترمربع یک باب پارکینگ

در کاربریهای صنعتی فضای مورد عمل پارکینگ 50 مترمربع منظور خواهد شد

ورزشی

به ازاء هر 50 مترمربع زیر بنا یک باب پارکینگ سرپوشیده

ده درصد از فضای باز نیز جهت پارکینگ اختصاص خواهد یافت

درمانی

به ازاء هر 50 متر مربع زیر بنا یک باب پارکینگ

 

فرهنگی

به ازاء هر 50 متر مربع زیر بنا یک باب پارکینگ

 

آموزشی

به ازاء هر کلاس یک باب پارکینگ مسقف

ضوابط سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور تکم��ل کننده خواهد بود.

نظامی و انتظامی

به ازای هر صد مترمربع زیربنا 2 باب پارکینگ

 

جهانگردی و پذیرایی

هتل: به ازا هر 3 تخت 1 باب پارکینگ سرپوشیده

مسافر خانه: به ازاء هر 5 تخت 1 باب پارکینگ سر پوشیده

پذیرایی­ها به ازا هر 100 مترمربع زیبنا 3 باب پارکینگ سرپوشیده

ضوایط اعلامی اداره اماکن و اداره ارشاد سلمی تکمیل کننده خواهد بود

توضیح: در کلیه کاربریها به استثنای کاربری صنعتی فضای مورد عمل پارکینگ در محاسبه عوارض کسری فضای پارکینگ 25 مترمربع محاسبه خواهد شد.

ضوابط و مقررات ایجاد پارکینگ

1- صدور پروانه ساختمانی مجاز نخواهد بود مگر این که در طرح ساختمان و یا تغییرات آن پارکینگ مورد نیاز مطابق استفاده­های کاربریهای شهری برابر ضوایط و مقررات مصوب تامین شده باشد.

2- در صورتیکه پارکینگ در طبقات زیرزمین یا همکف ساختمان پیش­بینی شود سطح این قسمت جزء تراکم محاسبه نخواهد شد.

3- پارکینگ بایستی دارای دسترسی مستقیم به طبقات(از طریق پله یا آسانسور) باشد.

4- ورودی پارکینگ بایستی طوری در نظر گرفته شود که نیاز به قطع درخت حتی­الامکان وجود نداشته باشد.

5- در صورتیکه با رعایت روابط در ساختمانی به دلیل فنی قادر به تامین فضای کامل و کافی پارکینگ مورد نیاز نداشته باشد برای تعدادی که در ساختمان نشده است عوارض کسری پارکینگ محاسبه و وصول خواهد شد.

6- تامین فضای لازم جهت پارکینگ به تناسب نوع کاربری ضمن جابجایی و دسترسی مستقیم کلیه واحدها و به صورت مسقف الزامی است. در مواردیکه فضای پارکینگ در محوطه یا فضای آزاد تامین شود به تناسب از سطح اشغال کسر و فضاهای اختصاصی پارکینگ به صورت یکپارچه طراحی و تامین خواهد شد.

7- ملاک کنترل پارکینگ در کاربریهای مختلف شهری و قطعات با اندازه­های متفاوت، بررسی امکان جابجایی و دسترسی مستقیم کلیه واحدها و خودروها می­باشد لذا در صورت تامین فضای کافی جهت جابجایی خودروها بدون لزوم رعایت 25 مترمربع فضای هر پارکینگ بلامانع بوده.

8- در ساختمان­های واقع شده در معابر شیب­دار و وجود اختلاف سطح در دو بر ساختمان، کد ارتفاعی پارکینگ نسبت به خیابان یا کوچه عریض­تر محاسبه خواهد شد.

9- در قطعات دارای دسترسی از ابعاد مختلف ملک به شوارع جهت تامین فضای پارک ضروری ستاختمان برابر ضوابط و مقررات، نب درب پارکینگ از گذر مشرف به حیاط ساختمان و استفاده از فضای حیاط جهت دسترسی و دورزدن اتومبیل جهت حداکثر ورود 4 اتومبیل بالامانع می­باشد.

10- با توجه به اینکه محل قرارگیری راه پله در پشت بام و اعمال ضوابط عدم سایه­اندازی باعث ایجاد محدودیت در طراحی پلان پارکینگ و در برخی موارد موجب عدم ایمنی دسترسی پیاده درپارکینگ­ها می­گردد. کنترل محل قرار گیری راه پله ضروری به نظر نمی­رسد و محدودیت خاص قانونی ندارد.

11- در ساختمان­هائی که تامین پارکینگ به صورت مجاز و تفکیکاً و با دسترسی مستقیم صورت می­پذیرد تامین حداقل فضای لازم جهت پارکینگ به ازاء هر واحد مسکونی با ابعاد 5×5/2 الزامی است.

شرح

ابعاد جاپارک(متر)

زاویه­ی قرارگیری

45

60

75

90

عرض راهرو(متر)

5×5/2

3

3

3/4

5/4

5/5×5/2

3

3

85/3

4

6×5/2

3

3

85/3

4

در ساختمان­هائیکه تامین پارکینگ به صورت تجمعی در طبقات زیرزمین، همکف(پیلوت و اول ...)صورت می­گیرد صرفنظر از عرض ستون-ها حداقل فضای اختصاص یافته شامل عرض مفید بین دو ستون 5 متری برای توقف 2 خودرو و 5/7 متر برای توقف 3 خودرو تامین خواهد شد.

12- تامین حداقل فاصله بین دو ردیف توقف خودرو و یا فاصله خودرو از دیوار یا مانع دیگر به اندازه 4 متر در توقف­های به صورت مستقیم و بدون زاویه الزامی است.

13- حداقل اندازه­های عرض راهروهای پارکینگ تجمعی در زوایای مختلف به شرح جدول زیر رعایت خواهد شد:

14- حداقل ارتفاع پیلوت کف به کف 80/2+ خواهد بود.

15- در پاره­ای از ساختمان­ها به جهت کاهش ارتفاع پارکینگ نسبت به ضرورت احداث سقف کاذب تاکید به عمل می­آید که جهت کاهش هزینه­های احداث، با قید موضوع در مجوز احداث و بدون لزوم احداث سقف کاذب اقدام بلامانع خواهد بود.

16- رعایت ابعاد استاندارد آسانسور و راه پله الزامی بوده و دسترسی به محل آنها بدون مزاحمت و مانع و خاصی و جدای از فضای پارک خودرو تامین خواهد شد.

17- حداقل فضای لازم جهت عبور پیاده در پارکینگ و دسترسی به راه پله یا آسانسور و فضای جلوی آسانسور یا راه پله 40/1 متر می­باشد.

18- ایجاد اختلاف سطح در فضای پارکینگ حداکثر 80/0+ خواهد بود.

19- ایجاد و حفظ 30% فضای سبز در حیاط ساختمان الزامی بوده و تامین فضای باز اختصاصی برای هر واحد مسکونی الزامی می­باشد.

20- احداث هر نوع دسترسی به پارکینگ اعم از رمپ، جک و... به شرط رعایت ضوابط و مقررات و استانداردها و تامین فضای کافی جابجایی در پارکینگ و دسترسی مستقیم کلیه واحدها و خودروها با توجه به ابعاد مختلف قطعات و املاک ممنوعیت قانونی ندارد.

21- در قطعات دارای اختلاف کد ارتفاعی نسبت به شوارع گزارش دقیق کد قطعه نسبت به شوارع اطراف توسط مامور فنی و مهندس ناظر الزامی است.

22- استفاده از فضای زیر راه پله و رمپ به عنوان فضای پارک خودرو مجاز نمی­باشد.

23- در خیابانهای درجه 1 شریانی شهری و پر تردد ترافیکی با نقش عمده جابجایی و دارای بیش از 12 درصد شیب در صورت احداث ساختمان برای بیش از 5 واحد مسکونی و یا کاربری­های عمومی و خدماتی جهت دسترسی درب پارکینگ تامین حداقل 5 متر فضای انباشت از بر ملک الزامی است(عقب روی از بر به اندازه 5 متر الزامی است).

رمپ

1- احداث رمپهای با شیب­های منفی، مثبت (سربالا، سرازیر) با توجه به ابعاد قطعات بلامانع می­باشد.

توضیح: در رمپهای احداثی دارای شیب مثبت تامین حداقل 5 متر از بر ملک جهت فضای انباشت قبل از شروع رمپ الزامی است.

2- احداث رمپ یکطرفه و خروح خودرو بصورت غیرمستقیم صرفاً برای استفاده یک پارکینگ و در قطعات شمالی و یا عرض حداقل 3 متر بلامانع خواهد بود.

3- احداث رمپهای U و L شکل در داخل و خارج از ساختمان به شرط رعایت ضوابط و استانداردهای قوس دور زدن اتومبیل و حفظ کامل فضای باز اختصاصی واحدهای مسکونی ممنوعیت قانوعی ندارد.

4- در بر معابر اصلی و شریانی شهری درجه 2 بالای 18 متری، در صورت احداث ساختمان جهت ایجاد بیش از 8 واحد مسکونی و یا ضرورت تامین بیش از 8 واحد فضای پارک در پارکینگ در صورت احداث رمپ جهت دسترسی پارکینگ تامین فضای انباشت پارکینگ حداقل 3 متر از ملک الزامی است. (عقب روی از بر ملک نسبت به شارع در محل به اندازه 3 متر قبل از شروع رمپ)

5- حداکثر شیب رمپ پارکینگ 15 درصد می­باشد.

6- حداقل عرض ورودی در رمپهای یکطرفه 3 متر و در رمپهای دوطرفه (حرکت ورود و خروج) 5 متر می­باشد.

7- تامین فضای کافی دور زدن و جابجایی داخل پارکینگ الزامی بوده و خروج خودرو در پارکینگ­های دارای رمپ بصورت مستقیم صورت خواهد گرفت.

8- در طراحی رمپها حداقل مسیر چرخشی مناسب و کافی برای وسیله نقلیه­سواری در زوایای مختلف به شرح زیر خواهد بود:

درب

1- حداقل عرض درب پیاده در ساختمانهای احداثی 20/1 و درب سواره حداقل 3 متر و حداکثر 5 متر می­باشد.

2- احداث درب ساختمان­ها مطابقت با ابعاد و مشخصات ملک طبق سند مالکیت و از گذرها و شوارع دارای حق درب خواهد بود.

توضیح: در صورت درخواست ایجاد حق درب از سایر شوارع موضوع توسط شهرسازی بررسی و مجوز لازم صادر خواهد شد.

3- نصب درب پارکینگ در وقوع پخ و قوسی­ها ممنوع می­باشد.

4- در خیابانهای 24 متر به بالا و دارای نقش ترافیکی شریانی جهت حفظ فضای سبز رفوژ پیاده رو و عدم انقطاع مکرر جریان ترافیک خیابانهای اصلی احداث بیش از یکدرب پارکینگ مجاز نمی­باشد.

توضیح اینکه: با عنایت به موقعیتهای ویژه برخی از شبکه­های با عرض بالای 24 متر در شهرکهای مسکونی اطراف و نقش غالب محلی این نوع شبکه­ها در صورت درخواست احداث بیش از 1 درب پارکینگ موضوع توسط مسئول حمل و نقل و ترافیک قابل بررسی خواهد بود.

5- در خیابانها و شوارع کمتر از 24 متری تا 12 متری در صورت درخواست احداث بیش از 1 درب پارکینگ در صورتیکه موضوع در راستای تامین فضای پارکینگ لازم مطابق کاربری ملک ضرورت داشته باشد، در معبر فوق دربهای پارکینگ و پلهای ورودی پارکینگ قابل ملاحظه­ای وجود نداشته باشد و همچنین در محل کاربریهای عمومی خاص مانند پاساژها، مدارس،آموزشگاهها و ....امثالهم وجود نداشته باشد با اخذ نظر مسئول حمل و نقل و ترافیک موضوع قابل بررسی بوده و صدور مجوز حداکثر نصب 2 درب پارکینگ بلامانع می­باشد.

6- در گذرهای کمتر از ده متری احداث بیش از 1 درب پارکینگ از یک وجه ساختمان مجاز نمی­باشد.

7- در گذرهائی که احداث بیش از 1 درب پارکینگ مجاز شناخته شده بایستی دو درب با فاصله کافی حداقل 5/2 متر از یکدیگر احداث شوند.

8- در زمان احداث درب پارکینگ ضمن تاکید بر حفظ فضای سبز رفوژ پیاده رو و خیابان حتی­الامکان احداث پل دسترسی پارکینگ با رعایت ضوابط استاندارد و بدون کوچکترین اختلاف سطح و شیب در مسیر پیاده رو خواهد بود.

مصوبه احداث باغستانهای کشور

فرماندار محترم شهرستان

مدیر کل محترم راه و ترابری آذربایجان شرقی

رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

رییس محترم سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی

مدیر عامل محترم شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

مدیر عامل محترم حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی

مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی

شهردار محترم

با سلام

تصویر نامه شماره 65727/300 تاریخ 18/12/1388 معاون محترم وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به انضمام ضوابط کلی مطالعات امکان­سنجی، مکان­یابی و احداث باغستان­های کشور موضوع تصویب­نامه جلسه تاریخ 17/12/1388 کمیته منتخب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای اطلاع و بهره­برداری لازم ابلاغ می­گردد.

محمد اشراف نیا

معاون امور عمرانی

- رونوشت:

دفتر فنی آقای چینی فروش به پیوست تصویر شماره ثبت 142947- اقدام

بسمه تعالی

استانداران محترم (کلیه استانها)

موضوع: اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

با سلام

به آگاهی می­رساند:

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بیست و دومین جلسه سال جاری در جلسه مورخ 17/12/88 ضمن بررسی ضوابط ملی مطالعات امکان­سنجی، مکان­یابی و احداث باغستانهای کشور، مقرر نموده موضوع در کمیته­ای متشکل از نمایندگان محترم وزارتخانه­های کشور راه و ترابری، نیرو، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بررسی و نظرات این کمیته، مصوبه شورای عالی تلقی گردد.

کمیته منتخب شورای عالی در جلسه فوق­العاده مورخ 17/12/88 ضوابط را مورد بررسی قرار داده و به شرح متن پیوست تصویب نمود.

میرمحمد غراوی

معاون وزیر دبیر شورای عالی

شهرسازی و معماری ایران

بسمه تعالی

ضوابط کلی مطالعات امکان­سنجی، مکانیابی و احداث باغستانهای کشور

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب بند 10 ماده یک آئین­نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه عمران محلی، ناحیه­ای 1000 مصوب 1378، و به منظور بهره­برداری بهینه از عرصه­های مستعد ملی، دولتی و غیردولتی و حفاظت از عرصه­های مذکور و جلوگیری از ساخت و سازهای بی­رویه و تخریب اراضی با ارزش پیرامون شهرها و روستاها و همچنین بهره­مندی از مواهب * طبیعی، نسبت به ایجاد کانونهای سرزنده و با نشاط در قالب باغستانها برای اقامت موقت، تفرج و گذران اوقات فراغت و نیز استفاده در زمانهای اضطرابی (حوادث غیرمترقبه) ضوابط کلی مطالعات امکان­سنجی، مکان­یابی و احداق باغستانها را در حریم و خارج از حریم شهرها به شرح ذیل تصویب نمود:

الف) جایگاه طرح:

طرح باغستانها در سلسله مراتب طرحهای توسعه و عمراه کشور طرح ویژه محسوب می­شود و براساس شرح خدماتی که به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید، تهیه می­گردد.

تبصره: مشاورین تهیه کننده طرح­های توسعه عمران ناحیه­ای، موظف به مطالعه و تعیین کاربری باغستانها در طرح خواهند بود.

ب)- مکانیابی باغستانها:

ضوابط مکانیابی باغستانها به شرح زیر می­باشد:

1- وجود اراضی مستعد ملی، دولتی و غیردولتی با قابلیت کاشت درختان مثمر و غیرمثمر باغی واقع در حریم و خارج از حریم شهرها و روستاها ترجیحاً در خارج از حریم شهرها.

2- وجود منابع آب کافی و پایدار به تائید شرکت سهامی آب منطقه­ای استانها و شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی در استان.

3- وجود موقعیت مناسب از لحاظ بهره­گیری از امکانات زیربنایی موجود از قبیل خطوط راههای مواصلاتی و شبکه­های انتقال آب و برق و گاز و تلفن.

تبصره: مکانیابی باغستانهای مذکور در اراضی زراعی و باغات موجود و مناطق چندگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و جنگلها و بیشه­های طبیعی، مراتع عمومی به تشخیص هیات هفت نفره و نهالستانهای عمومی، پارکهای جنگلی و جنگلهای دست کاشت عمومی و حریم قانونی تاسیسات دولتی ممنوع است.

ج) ـ مراجع بررسی و تصویب طرح باغستانها

طرح امکان­سنجی، مکانیابی و آماده­سازی باغستانها پس از بررسی و تائید در کار گروه تخصصی مکسن و شهرسازی به تصویب شورای برنامه­ریزی و توسعه استانها خواهد رسید.

ه) ضوابط و مقررات کلی طرح باغستانها:

1- حداقل مساحت باغستانها در اراضی دشتی یکصدهکتار و در اراضی کوهستانی با متوسط شیب بیش از پانزده درصد، بیست هکتار خواهد بود.

2- حداقل نصاب تفکیک افراز و تقسیم در باغستانهای اراضی دشتی 2000 مترمربع با تراکم ساختمانی حداکثر 15%درصد و حداکثر سطح اشغال 5/7 درصد و حداکثر در دو طبقه روی پیلوت و زیرزمین.

3- حداقل نصاب تفکیک، افراز و تقسیم در باغستانهای اراضی کوهستانی 1000 متر مربع با تراکم ساختمانی، 2 درصد و سطح اشغال ده درصد و حداکثر در دو طبقه روی پیلوت و زیرزمین.

4- محل استقرار بنا در قطعات تفکیکی باید به گونه­ای باشد که سطح دید و نورگیری سایر قطعات مجاور نشود. و امکان برخورداری از چشم­اندازهای طبیعی و فضاهای باز و سبز حتی­المقدور میسر باشد.

5- نمای دیوارهای حصار و ساختمان و سقف متناسب با اقلیم هر منطقه با اولویت استفاده از مصالح بومی و محیطی و با رعایت معماری ایرانی و اسلامی احداث گردد.

6- حداکثر ارتفاع ساختمانی با خرپشت یا سقف شیب­دار 9 متر از کشف پیلوت یا طبقه همکف خواهد بود.

7- احداث دیوار پیرامونی قطعات تفکیکی حداکثر به ارتفاع * متر از مصالح بومی و عایقی بصورت نرده با پوشش گیاهی خواهد بود.

8- روش آبیاری در این باغستانها به صورت شیوه­های نوین نظیر تحت فشار و قطره­ای خواهد بود.

9- رعایت ضوابط و الگوی کاشت در ایجاد باغستانها الزامی است.

10- در مورد اراضی به مالکیت بخش غیردولتی که مستعد ایجاد باغستان می­باشند و میانگین درخواست ایجاد انرا دارند علاوه بر رعایت ضوابط و مقررات فوق­الذکر برای شکل­گیری باغستانها اخذ نظریه کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی الزامی می­باشد.

تبصره 1: خرپشته، پیلوت و زیرزمین جز تراکم ساختمانی محسوب نمی­گردد.

تبصره 2: هر گونه افزایش بناء تفکیک، افراز و تقسیم قطعات باغستانها به کمتر از نصابهای تعیین شده و یا تغییر کاربری آنها مطلقاً ممنوع می­باشد.

تبصره3: نظارت بر اجرای این ضوابط و مقررات به عهده مرجع صدور پروانه و مجری باغستانها و هیات امنای مربوطه می­باشد.

تبصره 4: پس از اتمام آماده­سازی و واگذاری حداقل 50 درصد قطعات تفکیکی باغستانها، اداره امور و مدیریت بهره­برداری از باغستانها بعهده هیات امنایی متشکل از میانگین قطعات خواهد بود که در چهارچوب اساسنامه­ای که توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی می­رسد خواهد بود.

تبصره 5: در صورت بروز هر گونه تخف در ساخت و سازهای انجام شده و یا اعلام مراتب تخفف صورت گرفته توسط مجری طرح و مدیریت باغستان، در حریم شهر شهرداری­ها از طریق کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری­ها و درخارج از حریم شهرها استاندادری­ها مکلفند از طریق کمیسیون موضوع تبصره 2 ذیل بند 4 ماده 99 قانون شهرداری­ها برخوردهای قانونی لازم را به عمل آورند. 

ضوابط مربوط به ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری

استاندارد محترم کلیه استانها

اعضاء محترم شواری عالی شهرسازی و معماری ایران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 25/9/1387 خود، ضمن تایید کلیات طرح­های پیشنهادی «ضوابط و مقررات پاکسازی و بهسازی نماها و جداره­های شهری»، «مناسب­سازی پیاده­راهها در معابر شهری» و «ضوابط و مقررات سازماندهی به منظر شهری» (پیشنهادات وزرات مسکن و شهرسازی) مقرر نمود که موضوع با رویکردهای مورد نظر شورا در کمیته­ای متشکل از نمایندگان وزرات مسکن و شهرسازی ـ وزرات کشور ـ وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با دعوت از صاحب­نظران این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه مصوبه شورای عالی تلقی می­گردد.

لذا با توجه به تشکیل جلسات کمیته مورد نظر و اتخاذ تصمیم نهایی نمایندگان مورد نظر شورا، متن مصوبه نهایی به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور انعکاس به مراجع ذیربط جهت اقدام ابلاغ می­شود:

 

قانون سیمای منظرشهری

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری (پاکسازی و بهسازی نماها و جداره­ها، مناسب­سازی معابر پیاده­راهی و پیاده­روها، سامانهی به منظر شهری)

1- کلیات

در راستای وظایف محوله براساس ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه، تکمیل مصوبه مورخ 28/8/1369، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان ضوابط و مقررات نمای شهری و به نظور ارتقاء کیفی بصری و ادراکی سیما و منظر شهری، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 25/9/1387 ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری را به شرح زیر تصویب نمود:

1-1- دامنه کاربری

این مصوبه از تاریخ ابلاغ برای کلیه معماران، طراحان شهری، دستگاههای تهیه و تصویب و نظارت بر اجرای طرح­های توسعه شهری و شهرداری­ها و دیگر مراجع صدور پایان کار ساختمانی و سازمان­های نظام مهندسی و سایر نهادهای ذیربط لازم­الاجرا خواهد بود.

1-2- حوزه شمول

توسعه­های شهری آتی، شهرهای جدید و شهرکهای مسکونی جدیدالاحداث از زمان ابلاغ، مشمول این مصوبه خواهند بود. برای بافت­های موجود نیز به ترتیب اولویت طرح­های موضعی ساماندهی منظر شهری تهیه می­شود. این طرحها مطابق برنامه تنظیمی و حداکثر ظرف مدت 5 سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه تهیه خواهد شد.

1-3- هدف

هدف از اجرای این مصوبه:

الف ـ تلاش در جهت استفاده بهینه از منابع و تامین سلامت و رفاه ساکنین

ب ـ ساماندهی به سیما و منظر شهری در شهرها، روستاها و سایر مجتمع­های زیستی در کشور و تلاش در جهت ایجاد شرایط مناسب زندگی در آنها.

ج ـ احیای فرهنگی معماری و شهرسازی غنی گذشته کشور

د ـ جلوگیری از بروز ناهماهنگی­های بصری و کارکردی در فضاها و فعالیت­های شهری.

ه ـ افزایش تعاملات اجتماعی و کوشش در جهت تنظیم جریان حیات مدنی

2- تعاریف

2-1- منظر شهری: در این مصوبه از منظر شهری کلیه عناصر طبیعی و مصنوع (ساختمانها و الحاقات آنها، مبلمان شهری، پوشش گیاهی و ....) قابل مشاهده از عرصه­های عمومی شهر شامل خیابانها، میادین، گره­ها و پهنه­های عمومی است.

2-2- نما: منظور از نما در این مصوبه، نمای شهری و در انطابق با تعریف ارائه شده در بند 1 مصوبه 28/8/1369 شواری عالی شهرسازی و معماری ایران (کلیه سطوح نمایان ساختمانهای واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرکها که از داخل معابر قابل مشاهده است اعم از نمای اصلی یا نماهای جانبی) می­باشد.

2-3- جداره: منظور از جداره، سطوح مربوط به دیوارهای محوطه­هایی است که هیچ ساختمانی به صورت بلافصل به آن محلق نیست نظیر دیوار باغات و نظایر آن.

2-4- پیاده­راه: منظوره از پیاده­راه، خیابان­ها و گذرهایی است که منحصراً برای عبور پیاده مورد استفاده قرار می­گیرد.

2-5- کمیته­های ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری: این کمیته نهادی پیشنهادی است که بهمنظور ایجاد هماهنگی میان کلیه سازمانها، نهادها، دستگاهها، شرکت­ها و موسسات ذیربط در امر ارتقاء کیفی سیما و منظر، در شهرها تشکیل می­گردد. نهادهای مذکور در این مصوبه از این پس به اختصار «کمیته» نامیده می­شود.

3- ضوابط کلی

3-1- ضوابط مربوط به سیما و منظر

3-1-1- طرح و اجرای بناهای واقع در مناطق تاریخی شهر باید دارای مقیاس انسانی بوده و دانه­بندی و ریخت­شناسی مشابه بافت تاریخی شهر داشته باشد. در طراحی معماری بناهای کلان مقیاس، تقسیم بنا به احجام متناسب با دانه­بندی بخش تاریخی شهر الزامی است.

3-1-2- در احداث ابنیه، انتخاب مصالخ نماهای ساختمانی باید به گونه­ای باشد که علاوه بر رعایت ضوابط و مقررات طرح­های جامع و تفصیلی وسایر مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، موجب آلودگی محیط زیست نشود و قابل بازیافت و پاکسازی باشد. به شهرداری­ها امکان داده می­شود تا طی برنامه­ای 5 ساله نسبت به بهسازی مصالح نمای ساختمانهای موجود در شهرها اقدام نمایند.

3-1-3- در پاکسازی مصالح ساختمانی، زنگ و بافت و مصالح نما در بخش­های تاریخی شهر همخوانی داشته و ترجیحاً از مصالح بوم­آورد (محلی) انتخاب شوند.

3-1-4- کلیه تابلوهای مربوط به فعالیتهای شهری اعم از تجاری، درمانی، خدماتی، اداری و .... در سطح شهرها باید در انطباق با مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان، به صورت هماهنگ برای صنوف مختلف تهیه شود. ابعاد، فرم، طرح و محل نصب تابلوها باید توسط «کمیته» تعیین و مالکین و بهره­برداران ملزم به رعایت این مقررات می­باشند.

3-1-5- تعدد تابلوهای معرف کاربری در یک منظر شهری مجاز نمی­باشد؛ و هر تصرف تنها مجاز به استفاده از یک تابلو در نما و جداره هر یک از معابر شهری که تصرف مذکور در حاشیه آن قرار دارد، است.

3-1-6- به منظور ساماندهی وایجاد هماهنگی میان تابلوهای تبلیغاتی در مقیاس شهری، به شهرداری­ها اختیار داده می­شود تا نسبت به تهیه ضوابط و مقررات مربوط به محل و نحوه استقرار تابلوهای شهری (بیلبوردها) نقاشی­ها، جداره­ها، استفاده از نمایشگرهای بزرگ شهری، تابلوهای تبلیغاتی، تابلوهای راهنمای شهری ( نام خیابانها و میادین و .....) اقدام نماید و به تصویب «کمیته» برساند. رعایت تصمیمات «کمیته» در این زمینه برای دستگاهها، سازمانها، نهادها و موسسات دولتی و عمومی در اولویت قرار دارد.

3-1-7- پیش­آمدگی بدنه ساختمانها (نظیر بالکن، تراس و ....) در فضاهای شهری ممنوع بوده و احداث فضاهای نیمه باز با عقب­نشینی دیوارهای خارجی از حد زمین تامین خواهد شد. این فضاهای نیمه باز جهت تقویت چشم­اندازهای مناسب شهری، کاهش اثر تابش شدید خورشید، نگهداری گل و گیاه و موارد مشابه بوده و بهره­برداری از این فضاها به عنوان انباری (محل نگهداری مواد غذایی، سوخت و ....) و خشک نمودن البسه موضوع است.

3-1-8- طراحان موظفند در طراحی ابنیه، فضای مورد نیاز جهت انباری و محل خشک نمودن البسته را در درون پیش­بینی نمایند. مساحت این فضاها تا سقف 10% (ده درصد) کل مساحت زیر بنا جزء مساحت مقید محاسبه نمی­شود.

3-1-9- تمامی پیش­آمدگی­های موجود بدنه ساختمان­ها از حد زمین در هنگام تخریب و نوسازی ابنیه از نما یا جداره ساختمان حذف می­شوند.

3-1-10- از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا سقف 15% مساحت زیربنای هر یک از واحدهای مسکونی به فضاهای نیمه باز و پیش­فضای ورودی به اختصاص خواهد داشت این بخش جزء زیربنا محسوب نمی­شود و مسدود نمودن و الحاق نمودن آنها به فضاهای محدود ساختمانها به هر نحو ممنوع می­باشد.

3-1-11- طراحان و مجریان موظفند معماری بناهای واقع در تقازع معابر را به گونه­ای طراحی و اجرا نمایند که به ارتقاء کیفیت بصری و فضای تقاطع­ها منجر شود.

3-1-12- با توجه به اهمیت معماری نبش، کنج، دروازه­ها، طرح و نمای ساختمانهای واقع در این نقاط باید به تائید «کمیته» برسد.

3-1-13- در شهرهایی که پوشش نهایی غالب آنها از انواع پوشش­های شیبدار می­باشد «کمیته» رنگها، جنس، و حدود شیب مجاز آن را به گونه­ای معین می­نماید که هماهنگی در سیما و منظر شهری فراهم آید.

3-1-14- استفاده از پوشش شیبدار، در شهرهایی که استفاده از آن در سنت معماری محل نباشد، ممنوع خواهد بود.

3-1-15- استفاده از فرمهای نامتعارف (نظیر کشتی، میوه­ها و ....) در طراحی و احداث بناها، به تشخیص کمیته ممنوع می­باشد رعایت این مصوبه برای دستگاهها، نهادها و سازمانهای دولتی در اولویت قرار دارد.

3-1-16- استفاده از نماهای پرده­ای (نماهای آلومینیمی، شیشه­ای، کامپوزیت، شیشه­ای جیوه­ای و ....) در جداره­های بیرونی و قابل مشاهده از عرصه­های عمومی، ضمن رعایت مبحث چهارم مققرات ملی ساختمان، برای کلیه بناهای دولتی و عمومی ممنوع بوده و استفاده از این مصالح صرفاً درون بناها مجاز است به مالکین ابنیه موجود فرصت داده می­شود تا ظرف مدت 3 سال، با اولویت بناهای دولتی و عمومی به اصلاح نمای این ابنیه با مصالح جایگزین که توسط کمیته تعیین می­شود، بازسازی نمایند.

3-1-17- در طراحی و اجرای ابنیه احداث تاسیسات (نظیر چیلر، کولر و ....) بصورت نمایان در منظر شهری ممنوع است و تاسیسات باید با تمهیدات مناسب از معرض دید عمومی حذف شوند. در ابینه موجود به مالکان فرصت داده می­شود تا مطابق برنامه­ای که از سوی «کمیته» مشخص می­شود ظرف مدت 3 سال به اصلاح نما اقدام نمایند.

3-1-18- از این پس احداث ابنیهایی که به دلیل ارتفاع زیاد و یا درشت دانگی و ... حقوق همسایگان را در استفاده از نور، نسخه­های مورد نیاز در این خصوص (نظیر حداقل فواصل و ارتفاع بناها و همسایگی واحدها تعیین خواهد نمود).

3-1-19- استفاده از بامهای سبز در محل­هایی که «کمیته» تصویب نماید مجاز خواهد بود.

3-2- ضوابط مربوط به ساماندهی کالبدی فضاهای شهری

3-2-1- به مالکین ابنیه فرصت داده می­شود تا ظرف 5 سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، کلیه کانالهای تاسیساتی نمایان در نماها و در جداره­های شهری شامل کولرها (اسپیلت­ها) کانالهای کولر، ناودانها، سیمها و کابلهای برق و تلفن دودکش بخاری، لوله­های تاسیساتی (به استثناء لوله­های گاز شهری) و نظایر آن به تدریج از نماهای شهری حذف و یا به گونه­ای سازماندهی شوند که در نما یا جداره شهری قابل مشاهده نباشد. لوله­های گاز شهری نیز بایستی متناسب با رنگ­نمای ساختمانهای رنگ­آمیزی شود.

3-2-2- نصب تابلوهایی که در معابر موجب اختلال در حرکت عابرین شود، مطابق مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان ممنوع است.

3-2-3- مکانیابی کابین­ها، کیوسکها در معابر پیاده (اعم از تلفن عمومی،روزانه­فروشی، صندوقهای جمع­آوری صدقات و ....) باید به گونه­ای انجام شود که مزاحم حرکت عابرین پیاده نباشد.

3-2-4- به شهرداری­ها امکان داده می­شود تا مطابق برنامه­های 3 ساله نسبت به ساماندهی کابین­ها و کیوسک­ها و اثاثه شهری موجود اقدام نمایند.

3-2-5- ایجاد هر گونه اختلاف سطح (لبه، پله، سکو و ....) در مسیر عبور در معابر پیاده ممنوع است و تغییرات سطوح بایستی بوسیله شیب راهه و رمپ انجام شود.

3-2-6- کفسازی معابر پیاده بایستی به گونه­ای انتخاب شود که امکان سرخوردن عابرین به حداقل کاهش یافته، امکان پاکسازی داشته و از مصالح بوم­آورد انتخاب شده باشد.

3-2-7- کفسازی معابر باید با همکاری و مشارکت عمومی مالکین بناهای حاشیه معبر و شهرداری، نگهداری و مرمت شود.

3-2-8- اثاثه شهری بکار رفته در فضاهای شهری از نظر فرم، اندازه، رنگ و مصالح بایستی مطابق با طرح اثاثه شهری و متناسب با بافت و احجام معماری اطراف این فضاها طراحی و اجرا شوند.

3-2-9- حفظ و توسعه فضای سبز شهری باید حتی­الامکان با گونه­های گیاهی بومی صورت گیرد«کمیته» گونه­های گیاهی بومی را متناسب با ویژگیهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی هر شهر مشخص نموده و اعلام می­نماید.

3-3- ضوابط مربوط به ساماندهی زیرساخت­های شهری

3-3-1- تعبیه تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و کانالهای مورد نیازدر فضاهای داخلی ساختمان الزامی است.

3-3-2- کلیه مسیرها و کانالهای تاسیساتی موجود در معابر (پیاده­روها و پیاده­راهها) باید بوسیله کفسازی مشخص شود. کانال­ها باید به گونه­ای احداث شوند که دسترسی به آنها برای تعمیر به سهولت فراهم آید.

3-3-3- کمیته موظف است تا زمینه شکل­گیری ایجاد کانال مشترک انرژی در معابر را با همکاری شهرداری، وزرات کشور و سازمانها و دستگاههای ذیربط پیگیری نماید.

3-4- ضوابط مربوط به ساماندهی کارکردی فضاهای شهری

3-4-1- به منظور استفاده بهینه از فضاهای شهری و ایجاد سر زندگی در آنها،به شهرداری­ها اختیار داده می­شود تا به هماهنگی کمیته­ها در شهرها و ساکنان مجاور، در معبری که عرض بخشی از پیاده­رو آنها بیش از سه متر باشد، در ایام تعطیل و ساعات شبانگاهی به کاربری­هائی چون اغذیه فروشی و عرضه­کنندگان آبمیوه و نوشیدنی­های سرد و گرم اجازه دهند تا بخشی از معبر را با مبلمان مناسب تجهیز و از مراجعین پذیرایی نمایند لکن احداث نرده و یا ایجاد مانع ثابت در مسیر عابرین در ان ممنوع است.

3-5- ضوابط مربوط به نظارت بر اجرای مقررات

3-5-1- تحویل نقشه حجمی ابنیه و راندوی مصالح بکار گرفته شده در طراحی ابنیه جدید و ابنیه مجاور (همسایگی) برای اخذ پروانه ساختمانی به مراکز بررسی و کنترل نقشه و مراجع پروانه ساختمانی از سوی متقاضیان الزامی است. در این نقشه­ها ایجاد هماهنگی میان احجام از نظر فرم، جنس، و رنگ مصالخ، دانه­بندی و ریخت در واحدهای همسایگی الزامی است. دستورالعملها و راهنماهای مورد نیاز در این خصوص از سوی کمیته تدوین و ابلاغ خواهد شد.

3-5-2- صدور پایانکار و گواهی عدم خلاف برای ابنیه جدیدالاحداث منوط به اجرای نقشه­های ارائه شده جهت اخذ پروانه ساختمانی است.مهندسین ناظر مسئول اجرای دقیق نقشه­های مصوب (بویژه نما و حجم) خواهند بود.

4- سازمان اجرای مقررات

4-1- به منظور تدوین ضوابط محلی و تکمیلی و فراهم نمودن شرایط تحقق­پذیری این مصوله، کمیته­های بین­بخشی تحت عنوان «کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری» ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه در کلیه شهرها به شرح زیر تشکیل خواهد شد. دبیرخانه این کمیته در سازمان مسکن و شهرسازی استان مستقر خواهد بود.

4-2- کمیته­های ارتقاء سیما و منظر شهری

4-2-1 این کمیته نهادی تخصصی غیربخشی؛ غیرانتفاعی است (براساس مفاد تبصره بند 3 از ماده 3 آیین­نامه نحوه و بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه­ای و منطقه­ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران تشکیل می­شود) که به منظور ایجاد هماهنگی میان کلیه سازمانها، نهادها، دستگاهها، شرکتها و موسسات ذیربط در امر ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری و با عضویت نمایندگان شهرداری، مهندسی مشاور تهیه کننده طرح توسعه شهری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، سازمان نظام مهندسی استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، دو نفر از اعضاء هیئت علمی دانشکده­های معماری و شهرسازی استان و سازمان مسکن و شهرسازی استان تشکیل می­گردد.

4-2-2- در صورت تشکیل شورای سیما و منظر شهری در استانها این کمیته به عنوان یکی از کمیته­های تخصصی شورای مذکور خواهد بود.

4-2-3- کمیته حسب مورد از نمایندگان سازمانها، دستگاهها و نهادهای ذیربط جهت شرکت در جلسات مرتبط دعوت به عمل می­آورد.

4-2-4- مدیر (معاون) شهرسازی و معماری سازمان مسکن و شهرسازی استان دبیر کمیته خواهد بود.

4-2-5- اعضا کمیته توسط بالاترین مقام سازمان، نهاد یا دستگاه ذیربط در استان تعیین و احکام آنان توسط رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان صادر و ابلاغ خواهد شد.

4-2-6- اعضاء کمیته بایستی دارای تخصص معماری، طراحی شهری و یا طراحی منظر باشند.

4-2-7- ارتباط استخدامی نمایندگان با نهادها، سازمانها و دستگاههای ذیربط الزامی نخواهد بود.

4-2-8- ضوابط و مقررات تکمیلی در خصوص این مصوبه توسط «کمیته» تهیه و به تصویب کمیسیون ماده 5 استان خواهد رسید.

4-2-9- وظایف کمیته عبارت است از:

الف) ایجاد هماهنگی در خصوص مطالعات، اقدامات اجرایی و عمرانی در سیما و منظر شهری.

ب) منطقه­بندی شهرها جهت انجام بهسازی و ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری.

پ) بررسی و تایید طرحهای موردی ساماندهی به سیما و منظر شهری.

ت) تعیین مصالح مناسب برای استفاده در نماها و جداره­های شهری، کفسازی بستر معابر پیاده­راهی و پیاده­روها با عنایت به موارد اقلیمی، فرهنگی و سایر ویژگی­های تاریخی و بومی و ایجاد هماهنگی میان مصالح نماها و جدارهها و کفسازی معابر پیاده­راهی یا پیاده­راهها با اولویت بکارگیری مصالح بومی.

ث) تعیین میزان نور مورد نیاز فضاهای شهری (معابر، میادین، پهنه­ها و بناهای مهم بر حسب لوکس) و نحوه نورپردازی به انها (به گونه­ای که باعث افزایش زمان حضور شهروندان در فضاهای شهری شدهو در عین حال مانع از مشاهده ستارگان نشود)

ج) تدوین ضوابط و استانداردهای بومی، اندازه­ها و فواصل میان مبلمان شهری.

چ) تدقیق ضوابط، مقررات و الزامات این مصوبه متناسب با شرایط محلی.

ح) تدوین ضوابط و مقررات مناسب جهت نگهداری، بهسازی، مرمت، بازسازی نماها، جداره­ها و کفسازی معابر.

خ) تدوین ضوابط و مقررات مربوط به جانمایی مبلمان شهری در فضاهای شهری متناسب مقتضیات محلی و بومی.

د) تدوین ضوابط، مقررات و دستورالعملیهای مورد نیاز در خصوص نحوه مکانیابی، نحوه استقرار، جنس، رنگ، فرم تابلوهای شهری و محلی.

ذ) اولویت بندی فشاهای شهری جهت انجام مطالعه، طراحی و اقدامات بهسازی سیما و منظر شهری.

4-2-10- هرگاه براساس تصمیمات و مصوبات این کمیته ضوابط و مقررات ساختمانی مندرج در طرحهای توسعه شهری دچار تغییراتی شود این تغییرات بایستی به تصویب کمیسیون ماده 5 استان برسد.

4-2-11- نحوه مدیریت و تشکیل جلسات و تصمیم­گیری­ها براساس آئین­نامه داخلی کمیته­ها انجام خواهد شد.

5- بازنگری در ضوابط

در صورت تشخیص کمیته و نیاز به این مصوبه هر 5 سال یکبار مورد تجدیدنظر، تکمیل و اصلاح قرار خواهد گرفت. معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی
مدیر وب سایت
 
 تیتر لینک
 
 لینک ها

         
         

        

         
 
 پا صفحه